www.prow.tychowo.pl

Aktualności

Artykuły

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo

.Tytuł projektu  „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo” dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

29
03.2019

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo

Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie

Operacja pn: Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę centrum rekreacyjno turystyczengo w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

20
10.2017

Czytaj więcej o: Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie

Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167

Celem operacji jest niwelowanie utrudnień komunikacyjnych, ułatwienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do dworca kolejowego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości a także ułatwienie mieszkańcom dotarcia do miejsca zatrudnienia poza miejscem zamieszkania poprzez przebudowę gminnej drogi ul. Kolejowej w Tychowie.

 

  • Operacja jest realizowana na nieruchomości:
    Ulica Kolejowa droga publiczna, w granicach działki nr 382, 387/10, 360/12 obrębu320104_40001 gm. Tychowo – miasto.
  • Połączenie z drogą wojewódzką nr 167 w działce nr 136/2 obrębu 320104_40001
    gm. Tychowo – miasto.

15
04.2017

Czytaj więcej o: Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167