www.prow.tychowo.pl

Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie

20
10.2017

Operacja pn: Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę centrum rekreacyjno turystyczengo w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zakres operacji:

Centrum rekreacyjno - turystyczne w Trzebiszynie

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Tychowo i Trzebiszyn w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. W ramach projektu budujemy budynek parterowy, który stanowić będzie centrum rekreacyjno - turystyczne w miejscowości Trzebiszyn. Budynek ustawiony będzie frontem do ulicy. Na teren działki prowadzi zjazd z drogi publicznej. Budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy wod-kan i przyłącza energetycznego. Do budynku prowadzi ciąg jezdny o szerokości 350 m, ciąg pieszo jezdny o szerokości 500 cm oraz ciąg pieszy o szerokości 150 cm o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 5% oraz nachyleniu poprzecznym nie przekraczającym 2%, zapewniający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Przy budynku wybudujemy jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Ogółem zaprojektowano 3 miejsca postojowe w terenie.

Teren pod ciągi piesze i jezdne utwardzony kostka brukową. Wokół budynku opaska żwirowa o szer. 30 cm z wyprofilowanymi spadkami od budynki.

Wskaźniki budynku:

ilość kondygnacji: 1,

powierzchnia zabudowy: 79,32 m2,

powierzchnia użytkowa 59,83 m2,

powierzchnia wewnętrzna 61,69 m2,

powierzchnia całkowita 76,27 m.,

kubatura budynku 344,59 m3,

wysokość budynku 5,45 m. 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie.

Plac będzie ogólnodostępny. W trakcie zajęć korzystać z niego będą dzieci szkolne (ponad 300 osób) a po zajęciach będzie dostępny dla turystów i mieszkańców gminy Tychowo.

Urządzenia (przykładowe): zestaw myszki, zestaw flores, karuzela, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, huśtawka wagowa, linarium makalu, sześciobok sprawnościowy, sprężynowiec motorek, sprężynowiec rybka. Nawierzchnia zostanie wymieniona na nawierzchnie tłumiącą upadki, przy wejściu na plac zabaw postawiony zostanie regulamin korzystania z placu.

Cały teren zostanie ogrodzony.