Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie

Operacja pn: Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę centrum rekreacyjno turystyczengo w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

20
10.2017

Czytaj więcej o: Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie oraz placu zabaw w Tychowie

Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167

Celem operacji jest niwelowanie utrudnień komunikacyjnych, ułatwienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do dworca kolejowego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości a także ułatwienie mieszkańcom dotarcia do miejsca zatrudnienia poza miejscem zamieszkania poprzez przebudowę gminnej drogi ul. Kolejowej w Tychowie.

 

  • Operacja jest realizowana na nieruchomości:
    Ulica Kolejowa droga publiczna, w granicach działki nr 382, 387/10, 360/12 obrębu320104_40001 gm. Tychowo – miasto.
  • Połączenie z drogą wojewódzką nr 167 w działce nr 136/2 obrębu 320104_40001
    gm. Tychowo – miasto.

15
04.2017

Czytaj więcej o: Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej

Operacja pn: „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo – miasto,  oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w działkach 406/7 obręb Tychowo – miasto, 406/8 obręb Tychowo, Gmina Tychowo” mająca na celu niwelowanie utrudnień komunikacyjnych, zapewnienie bezpiecznego dojścia oraz skrócenie czasu dojazdu do miejsc użyteczności publicznej położonych przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie jak również ułatwienie mieszkańcom dotarcia do miejsca zatrudnienia poza miejscem zamieszkania poprzez przebudowę drogi gminnej nr 345220Z w Tychowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

10
04.2017

Czytaj więcej o: Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej